egg, brød, melk


FUMETTO COMIC FESTIVAL - LUZERN
SVEITS
18 - 23 MARS 2023
Deadline: January 2ND, 2023                                                                                

"Our home is definitely the core of our private lives! It's the place where we want to let loose, hang out with our family and friends or find an escape from our hectic everday lives. The living room transforms into a place of meeting people, which can also convert into a fitness room or a dance floor, as needed. However, excessively high rents, a constantly leaking sink or way too loud neighbors are also a part of reality. Is your neighbors garden party a welcome change or just another frustration to endure? Or does it maybe create an interesting, unique experience that inspires a drawing? What is "at home" to you? What do you love about living? And what experiences with living could you do without? Draw us your funny or annoying stories about living and with it your take on the many-sided world of living!"

Tegneserie illustrert til Fumetto Comic Festival. 

På første side møter vi alle og ingen. På jobben. I lyskrysset. Traskende over sølepyttene på Grønland torg. Vi venter på en t-banestasjon. Alle er et inntrykk av et avtrykk som ikke fester seg. Vi ser køen på butikken. Alle har det travelt med å komme seg hjem, men køen forskjellsbehandler ingen. De er fanget i en stressende, tvunget pause.                                   Vi kommer tett på noen. Linjene forandrer seg. Det stramme brytes opp.                                 Vi blir vitne til en personlig prosess vi egentlig ikke skulle sett.