Oslo Pride - julehilsen

Julehilsen for Oslo Pride (publisert 24.12.23). Brukt til SoMe på forskjellige plattformer. 

Jeg animerte dalende snø i den endelige utgaven. Se animasjonen nederst.