Samenes nasjonaldag

Illustrasjon til Samenes nasjonaldag markering for Oslo Pride på sosiale medier. 

Fargeforslag: